Категория B

Е-мейл Печат ПДФ
There are no translations available.

Категория В - водач на лек автомобил.

Обучението включва 2 модула :
 • Теоретично обучение - включва 40 учебни часа, обхваща 2 теоретични модула :

  - "Общо устройство на МПС"
  - "Безопасност на движението по пътищата"

  Лекциите се провеждат в учебния център на фирмата. Осигуряваме учебни помагала за подготовка.

 • След завършването на теоретичния курс се полага вътрешен изпит.

 

 • Практическо обучение (управление на автомобил) - 31 учебни часа с учебен автомобил по ваш избор.
 • След преминаване на практическото обучение се полага вътрешен изпит.

Необходими документи :

 • Копие от диплома за завършено минимум основно образование

 • Актуална снимка
 • Копие от лична карта